پنجمین کنگره آسیایی اسپرانتو - ۲

روز شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۸۶

این روز را با هماهنگی‌های به عمل آمده توسط پیتر به گردش تمام روز در شهر بمبئی اختصاص دادیم. از آنجا که قیمت‌ها خیلی گران نبود و تعداد ما نیز زیاد بود، یک ون را برای تمام روز به نرخ ۱۵۰۰ روپیه کرایه کردیم که برای هر نفر کمتر از ۲۰۰ روپیه در می‌آمد که قیمتی کاملاً مناسب و قابل قبول بود. در برنامه این روز از مسجد حاج‌‌علی، بنای یادبود دروازه هند، بازار دستفروشان و یک پارک دیدن کردیم که در مجموع مفید بود.