X
تبلیغات
زولا

دیگر بس است!

ظاهراً گوش شنوایی برای نوشته‌های این وبلاگ وجود ندارد. بنابراین چرا بیش از این آب در هاون بکوبم. ضمن تشکر از همه عزیزانی که مطالب قبلی را خواندند و احیاناً نظری برآن نگاشتند به اطلاع همگی می‌رسانم که فعلاً تا وقتی اوضاع براین منوال کنونی می چرخد مطلبی در اینجا وارد نخواهم کرد. شاید وقتی دیگر!

خدانگهدار